Terapi

Så här arbetar jag utifrån ett helhetsperspektiv

Som SER-terapeut (S=samtalsterapi, E= Energiflödesandning R=Regressionsterapi) och andningsinstruktör i medveten andning kombinerar jag samtalsterapi med kroppsorienterade metoder för att öka kontakten med kroppen.

Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin handlar både om att se och förstå våra beteenden, våra känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan. Att stanna i känslan istället för att fly den gör att vi kan släppa det gamla.

Till mig kan du komma när du behöver hjälp med att komma vidare i livet. Att förstå sitt beteende, sina känslor och tankar för att kunna förändra är en viktig del i samtalet. Fokus är att bearbeta och genomleva sina känslor, istället för att förtränga och fly från dem. Detta leder till bearbetning och förändring som gör att du kan leda dig själv bättre och må bättre.

Varför gå i terapi?

Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. (*Relationer = arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.) I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv.

Varför mår människor psykiskt dåligt och har problem?

När ett problem uppstår eller när vi går igenom en svår upplevelse försöker vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen för med sig. Problemen kan uppstå redan tidigt i barndomen eller senare i livet. Vi förtränger och flyr det smärtsamma och vi skapar olika skydd och försvar mot smärtan. Detta kan leda till att olika spänningar uppstår i kroppen. Dessa spänningar blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret med mera. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt. Blockeringarna leder till att man ”lever” mer och mer i sitt intellekt (i sitt huvud och sina tankar) och får sämre kontakt med sin kropp och sina behov.

Samtalsterapi

I samtalet lyssnar jag och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta det. Där kommer förståelsen för hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det.

Många gånger kan man uppleva att man återupprepar samma mönster om och om igen i sitt liv. Detta kallas iscensättningsperspektivet eller livets egna reparationssystem. På en inre eller yttre scen sätter vi upp ett drama, likt en regissör. Dramat bygger på faktiska händelser i det förflutna som handlar om hur vi som små blivit bemötta av de vuxna i våra viktigaste behov av närhet, kärlek och respekt. Eller motsatsen, inte blivit respekterade. På denna scen bjuder vi in andra personer som våra motspelare. Personer som på olika sätt påminner om personerna i det förflutna. Detta drama sker för att på nytt återskapa de avlägsna händelserna och återuppleva dem. Det är inte alltid så enkelt att själv se vilka mönster man återupprepar. När du reagerar ovanligt starkt på någon person eller i någon situation är det ofta det lilla barnet i dig som reagerar på någon gammal händelse som du tidigare har varit med om. Varje gång du upplever något som sårar eller kränker dig så skapas en sorg, rädsla och smärta i ditt lilla barn. Du återskapar ditt förflutna i nuet för att reparera och få kontakt med och förlösa de känslor som ligger lagrade i kroppen.

Ett sätt att få hjälp att se sina mönster, få kontakt med sina känslor och släppa dem för att bryta destruktiva mönster eller roller som du byggt upp för att skydda dig är att gå i terapi. I terapin både bearbetar man sina känslor och tankar, och lär sig ett nytt sätt att se och förhålla sig till det som händer i livet.

Regressionsterapi

Regression betyder: gå tillbaka. Regressionerna tar oss tillbaka till minnen, cellminnen, känslor, symboler, scenarion från vårt förflutna. Syftet med att gå tillbaka  är att förstå sin nu situation. Varför blev det så här i livet? Varför återkommer den här känslan om och om igen? Varför reagerar jag så start i vissa händelser?

Regressionen gör att du snabbt kommer till kärnan med det som hindrar eller blockerar dig från att leva sant och sunt. Regressionen är kraftfull och görs under mycket djup avslappning, hypnos. I regressionen medvetandegör vi hinder, mönster, strategier, psykiska försvar med mera. Därefter genomlever vi smärtan, känslan som vi trängt undan.

Att medvetengöra och genomleva känslor, mönster leder till att kunna skapa nya vägar, hitta andra vägar, leva sant och sunt i enlighet med sitt sanna jag.

Regressionsupplevelsen där du möter dig själv, dina tankar, dina känslor, dina mönster, ditt inre barn är en terapimetod som skapar en hållbar förändring i livet. Hållbar för att du tillsammans med terapeuten hittar dina egna svar.

Energiflödesandning, Energy Flow Breathing,

Energy Flow Breathing, är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. Metoden löser upp stress, blockeringar, trauman och spänningar som sitter i kroppen. Detta kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. Den har också en god effekt på kroppsliga besvär och smärtor. Energiflödesandning ges både individuellt och i grupp.

Varmt välkommen!

 Jag har tystnadsplikt och innehar ansvarsförsäkring.