Terapi

Som SER -terapeut kombinerar jag samtalsterapi, regressionsterapi och energiflödesandning. Kontakt med kroppen, närvaro i nuet och känslan är central i alla de terapiformer jag jobbar med.

Till mig kan du komma när du behöver hjälp med att komma vidare i livet. Genom att prata om dina problem lyfter vi dem till ytan för att du ska se dem och förstå dem. Jag lotsar dig  framåt för att du ska komma i kontakt med  dina känslor, din kropp och dina tankar. Detta leder till bearbetning och förändring som gör att du kan leda dig själv bättre och må bättre.

Av olika anledningar och vid olika tillfällen upplever vi alla då och då någon form av obalans i våra liv. I terapin kan du återta balansen genom att få förståelse för orsaken till de problem du just nu upplever. Att förstå sitt beteende, sina känslor och tankar för att kunna förändra är en viktig del i samtalet. Fokus är att bearbeta och genomleva sina känslor, istället för att förtränga och fly från dem.

Varför gå i terapi?

Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. (*Relationer = arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.) I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv. En process som kan ta månader att förändra kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid.

Varför mår människor psykiskt dåligt och har problem?

När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd/försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt.

Dessa olika blockeringar börjar redan i barndomen och leder till att man ”lever” mer och mer i sin intellektuella värld och får sämre kontakt med sin kropp. Vi lär dig att möta dina tankar, känslor och kropp istället för att undvika.

 

Samtalsterapi

I samtalet lyssnar jag och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta det. Där kommer förståelsen för hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det.

Man kan inte alltid lösa ångest och fobier enbart med samtal, utan måste ibland ta till andra verktyg. Kombinationen samtal, andning och regression/regressiv terapi gör att man får förståelse för grundorsaken och får bättre kontakt med kroppens behov och känslor.

Regressionsterapi

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod (visualisering=åskådliggöra med hjälp av bilder) där man arbetar med att genomleva känslor, möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner (känslor, tankar och beteenden). Många av svaren vi söker, som har att göra med vår livssituation och våra relationer kan vi hitta inom oss i vårt undermedvetna. Som terapeut hjälper jag till att plocka fram detta under djup avslappning och med vägledning. Terapeuten styr så lite som möjligt, för att klientens egna bilder ska kunna komma upp. I regressionen kan du uppleva dina barndomsminnen, fantasivärldar, dina iscensättningar och det vi kallar symboliska liv (scenarion som symboliserar något du behöver se och genomleva som har med din nu-situation att göra)

Energiflödesandning, Energy Flow Breathing,

Energy Flow Breathing, är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. Energiflödesandning är en friskvårdsmetod, som går förbi vårt medvetna själv och öppnar upp kroppens naturliga visdom och behov. Metoden löser upp stress, trauman och spänningar som sitter i kroppen. Detta kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. Den har också en god effekt på kroppsliga besvär och smärtor. Energiflödesandning ges både individuellt och i grupp.

 Jag har tystnadsplikt och innehar ansvarsförsäkring.