Terapi

Av olika anledningar och vid olika tillfällen upplever vi alla då och då någon form av obalans i våra liv. I terapin kan du återta balansen genom att få förståelse för orsaken till de problem du just nu upplever. Att förstå sitt beteende, sina känslor och tankar för att kunna förändra är en viktig del i samtalet. Fokus är att bearbeta och genomleva sina känslor, istället för att förtränga och fly från dem.

Kontakt med kroppen, närvaro i nuet och känslan är central i alla de terapiformer jag jobbar med.

Varför gå i terapi?

Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. (*Relationer = arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.) I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv. En process som kan ta månader att förändra kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid.

Samtalsterapi

I samtalet lyssnar jag och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta det. Där kommer förståelsen för hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det.

Man kan inte alltid lösa ångest och fobier enbart med samtal, utan måste ibland ta till andra verktyg. Kombinationen samtal, andning och regression/regressiv terapi gör att man får förståelse för grundorsaken och får bättre kontakt med kroppens behov och känslor.

Regressionsterapi

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod (visualisering=åskådliggöra med hjälp av bilder) där man arbetar med att genomleva känslor, möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner (känslor, tankar och beteenden). Många av svaren vi söker, som har att göra med vår livssituation och våra relationer kan vi hitta inom oss i vårt undermedvetna. Som terapeut hjälper jag till att plocka fram detta under djup avslappning och med vägledning. Terapeuten styr så lite som möjligt, för att klientens egna bilder ska kunna komma upp. I regressionen kan du uppleva dina barndomsminnen, fantasivärldar, dina iscensättningar och det vi kallar symboliska liv (scenarion som symboliserar något du behöver se och genomleva som har med din nu-situation att göra)

Röster från klienter:

”Jeg er takknemlig for regresjonene med Anna. De har gitt meg en dyp forståelse av min fortid og hvor mine mønstre kommer fra. Jeg merker at jeg kjenner meg friere. Som en frisk start på livet!”

Energiflödesandning, Energy Flow Breathing,

Energy Flow Breathing,  är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. Energiflödesandning är en friskvårdsmetod, som går förbi vårt medvetna själv och öppnar upp kroppens naturliga visdom och behov. Metoden löser upp stress, trauman och spänningar som sitter i kroppen. Detta kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. Den har också en god effekt på kroppsliga besvär och smärtor. Energiflödesandning ges både individuellt och i grupp.

Metoden har skapats och utvecklats sedan 1984 av psykoterapeuterna Bertil Gyllensten och Nenne Holm.

Röster från tidigare kursdeltagare:

” Tilltro till metoden. En paus i vardagen där insidan får komma i fokus. Kurstillfällena ger en känsla av befrielse då jag lämnar av mig saker som tynger och blockerar på olika sätt”

”Kursen har gett mig energi-lärt känna min kropp, att kunna slappna av fast man har värk”

 Jag har tystnadsplikt och innehar ansvarsförsäkring.