Medveten Andning

Andningen är nyckeln

Som andningsnörd har jag tränat Medveten Andning i över fyra års tid. Tack vare denna träning sover jag bättre och är mer utvilad på morgonen. Efter som jag tidigare var väldigt stressad och bet ihop tänderna på natten hade jag en bettskena, som jag numera inte behöver använda eftersom jag är avslappnad och har slutat bita ihop tänderna. Dessutom har min astma och allergi blivit avsevärt bättre. Sist men inte minst har jag genom en medveten och avslappnad andning minimerat mina tinnitusproblem.

All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och när som helst och etablera nya andningsvanor på ett enkelt, billigt och effektivt sätt. Det är aldrig försent att förbättra sin andning. Förbättrade andningsvanor kan en positiv påverkan på många olika områden i vårt liv, exempelvis:

  • Sömnproblem: Förbättra din sömn och sömnkvalitet.
  • Stresshantering: För att snabbt komma ned i varv
  • Hjärtproblem: Stabilisera blodtrycket
  • Träning: Ökad uthållighet och snabbare återhämtning.
  • Studier: För bättre koncentration och inlärning.
  • Viktnedgång: mer energi och ökad förmåga att bränna fett.
  • Rädslor: Minskad oro och rädslor och ökad trygghet
  • Astman och allergi: Frigör trånga luftvägar

Läs mer om Medveten Andning  här:

Boka en enskild andningskonsultation där vi går igenom vilka andningsrelaterade problem du har. Du får tips och övningar hur du kan förbättra andningen.

Anmäl dig till en kurs där gruppen träffas 5 gånger.  Här kan du läsa mer om när nästa kurs startar och upplägg. 

Du kan förstås också träna på egen hand. Alla produkter som hjälper dig att förbättra andning finns att köpa hos mig. Relaxator-andningstränare, Sleep Tape (som hjälper dig att sova bättre), 28-dagars träningsprogram och boken Medveten andning. Medveten andning syftar till alla öka förståelsen hur viktig andningen är för vårt välbefinnande, lära sig skillnaden på bra och dåliga andningsvanor samt ge enkla verktyg för att förbättra andningen dygnet runt.

Kontakta mig så berättar jag mer.
     
Kundberättelser:  

 Kan rekommendera denna kurs till andra som har en stressad vardag, täta luftvägar, dålig sömn pga snarkningar och andningsuppehåll. Jag sover numera utan andningsuppehåll och snarkningar. Är mer utsövd. Andningen hjälper mig vid fysisk aktivitet då pulsen blir lägre och kroppen lugnare.                                                                                                                                       

Helt fantastiskt, hade ingen aning om att rätt andning kunde påverka hela mig till det bättre.

Jag har blivit medveten om min andning och att stelheten i kroppen mer eller mindre försvunnit.        

Jag upplever mig lugnare.

Borta med täppt näsa, kalla fötter. Sover bra. Blivit lugnare.

Ett verktyg som fungerar.

Kursen gav enkla redskap att ha med sig i vardagen som förbättrar livskvaliteten. 

Väldigt bra att bli medveten i kroppen och knoppen.

Lätt att förstå, bra med praktiska användningsområden med Relaxator- andningstränaren. 

Andningsankaret har hjälpt mig när jag varit ”uppe i varv”

En väckarklocka på att en förändring av andningen är möjlig.